Dlaczego Hiszpania nie zgodzi się na secesję Katalonii? Analiza ekonomiczna – Tylko u nas!

4
4285
Źródło: AFP, autor: Josep Lago

Mapa Hiszpanii z zaznaczoną Katalonią

Znane są już wstępne wyniki nielegalnego referendum w Katalonii, przy frekwencji wynoszącej ok. 40% (niestety, wiele urn zostało zabranych przez hiszpańskich policjantów, blokowano także głosowanie internetowe) niemal wszyscy głosujący (90%) opowiedziało się za proklamowaniem nowego państwa.  Rząd hiszpański neguje zaistnienie samego plebiscytu, nazywając go „inscenizacją”. W mediach pojawiły się informacje, że Katalonia jest gospodarczym centrum całego państwa. Jak jest naprawdę, co należy wiedzieć, aby zrozumieć wczorajsze krwawe zajścia na ulicach katalońskich miast.

PKB Hiszpanii i Katalonii
Wykres 1

Pod względem populacji Katalonia stanowi czwarty najbardziej ludny region Hiszpanii. Mieszka tam ok. 7,5 miliona ludzi, co odpowiada 16% wszystkich hiszpańskich obywateli.  Liczbę Katalończyków żyjących pod rządami Madrytu szacuje się na ok. 7,2 mln osób.  Dla porównania w woj. mazowieckim mieszka ok. 13% ludności Polski (jest to najbardziej ludne województwo kraju).   Natomiast PKB, jaki jest wytwarzany w tym południowo-wschodnim regionie wynosi aż 19% PKB hiszpańskiego, a więc niemal 1/5.   Zostając jeszcze przy porównaniach z Polską, PKB wytworzone w woj. mazowieckim w ciągu roku wynosi 22% całego polskiego produktu krajowego brutto. Można więc oba regiony, z wielką dozą ostrożności i zastrzeżeń porównać do siebie.  Gdyby Katalonia już dziś odłączyła się od Hiszpanii, wówczas w Europie mielibyśmy państwo o sile ekonomicznej przewyższającej Portugalię, a trochę słabszej niż Finlandia (przy przyjęciu za miernik PKB).  W ostatnich kilku latach dynamika wzrostu katalońskiego PKB przewyższa ogólnonarodową, co widać na wykresie nr 1.

Wykres 2
Wykres 2

Katalończycy dużo lepiej poradzili sobie z kryzysem pierwszej dekady drugiego tysiąclecia, a właściwie jego społecznymi skutkami.  Od 5 lata spada tam bezrobocie, jednak spada ono szybciej niż w Hiszpanii, co można odczytać z wykresu nr 2.   Wśród wszystkich bezrobotnych  w kraju, tylko 13% stanowią mieszkańcy regionu separatystycznego, a odsetek ten wciąż się zmniejsza.  Także znacznie mniejszy niż w Hiszpanii jest odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (wykres nr 3).  W 2016 roku wynosił on ok. 18%, a więc niemal co piąty mieszkaniec był w kręgu osób zagrożonych, natomiast w całym kraju to już prawie 28%, czyli  prawie co trzeci.

Wykres 3
Wykres 3

W przypadku spełnienia się scenariusza zakładającego secesję, nowa Hiszpania byłaby państwem zarówno słabszym gospodarczo, jak i mogącym wykazać się gorszymi czynnikami społecznymi.  Równocześnie osłabienie tego państwa skutkowałoby prawdopodobnie relatywnym wzmocnieniem pozycji Niemiec i Francji w Unii.

Źródła:

  • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database, 02.10.17
  • Gazeta.pl, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/10,114927,22455244,premier-hiszpanii-nie-bylo-zadnego-referendum-w-katalonii.html, 02.10.17
  • Wykresy stanowią opracowanie własne danych z Eurostatu
  • Mapa: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/345175/7451602/nuts-map-ES.pdf,02.10.17

=======================================================

Niniejszy artykuł stanowi twórczość czytelnika. Redakcja w imię pluralizmu i obiektywizmu publikuje treści czytelników niezależnie od tego czy się z nimi zgadza czy nie, a ocenę pozostawia czytającym.

========================================================

4 KOMENTARZE

  1. Ładny wniosek z Niemcami i Francją – „divide et impera”.
    Co do Polski porównanie bym zrobił do Śląska. Tam próbowano identycznego rozwiązania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here