Liberalizacja na rynku pracy – likwidacja staży.

0
739
Źródła: isrodmiescie.pl

Powiatowe Urzędy Pracy mają między innymi za zadanie promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia. Więc dlaczego w pierwszej kolejności przeznaczają pieniądze na staże? Przecież:

  1. pieniądze jakie otrzymujemy za odbywanie stażu są zbliżone do kwoty minimum socjalnego co sprzyja rozwojowi pracy „na czarno”, gdyż stażyści są zmuszeni w ten sposób dorabiać.
  2. odbiera się przysługujące osobom bezrobotnym, które wykazując się aktywnością znalazły pracę w innej miejscowości dofinansowanie do dojazdów, aby przeznaczyć je dla bezrobotnych pozostających w ewidencji, a odbywających staż. Wspieramy w ten sposób postawy bierne, a karzemy ludzi przedsiębiorczych.
  3. przez cały okres odbywania stażu dana osoba ma status bezrobotnego.
  4. uniemożliwia się stażystom, będącym przecież osobami bezrobotnymi, spotkania z pracodawcami chętnymi ich zatrudnieniem. Skrajność jest tak wielka, iż w pierwszym miesiącu odbywania stażu brak możliwości opuszczenia stażu w celu udania się na rozmowę kwalifikacyjną, a wtedy zazwyczaj otrzymujemy najwięcej takich zaproszeń. W kolejnych miesiącach są to 2 dni.
  5. stażysta blokuje miejsce pracy. W przypadku braku stażu pracodawca zatrudni jakąś osobę bezrobotną, gdyż daną pracę ktoś musi wykonać.
  6. stażysta jest dla podmiotu gospodarczego darmową siłą roboczą. A czy szanujemy to co otrzymujemy bez wysiłku? Czy w to inwestujemy? Staramy się nauczyć, tak aby dana osoba jak najlepiej odnalazła się w organizacji?
  7. likwidacja staży upraszcza prawo, pozwala przeznaczyć środki finansowe i ludzkie na pomoc w zatrudnieniu, podnoszeniu kwalifikacji.

Z powyższych powodów jestem za całkowitą likwidacją staży. W obecnej formie jest to zdegenerowany twór nazywany fałszywie aktywizacją zawodową bezrobotnych mającą podnieść ich kwalifikacje. A realia są całkowicie odmienne.

Ps. Powyższy artykuł powstał na bazie spostrzeżeń i refleksji osób, które odbywały staże.

========================================================

Niniejszy materiał stanowi twórczość czytelnika. Redakcja w imię pluralizmu i obiektywizmu publikuje treści czytelników niezależnie od tego czy się z nimi zgadza czy nie, a ocenę pozostawia czytającym.

========================================================

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here