Polska mogła nazywać się inaczej! Czy Mieszko I na pewno był „pierwszy”?

3
783
Źródło: Kierunki.info

Przyjęło się, że Mieszko I był pierwszym monarchą Polski, pewnie, dlatego że w szkole przekazywana jest bardzo uproszczona historia. To dość odważna teza, bo trudno sobie wyobrazić, że jedna jednostka potrafiła zjednoczyć równocześnie kilka plemion i w bardzo szybkim czasie stworzyć porządne struktury państwowe. Do tego potrzeba długoletniego procesu. Który zapewne odbył się. We wczesnym średniowieczu dbano, aby ustnie przekazywane listy dynastyczne nie zostały zapomniane, tradycja ustna przechowywała np. na Czechach ośmioro imion, a w Polsce trzy. Zanotował je Gall Anonim w swojej kronice, a byli to kolejno Siemowit, Lestek i Siemomysł. I już mógłbym zakończyć artykuł na ten temat, gdyby nie wielkie zastrzeżenia do istnienia tych postaci. A zaczęły się już pod koniec XIXw, gdy to polscy historycy zaczęli zestawiać wiadomości z polskich kronik z zagranicznymi źródłami, zwłaszcza z niemieckimi. Takiemu procederowi mało wiadomości z kronik Galla i Kadłubka mogło się ostać, włącznie z informacjami o przodkach Mieszka. Zwłaszcza że Gall Anonim splątał zapis o nich z legendą o Popielu, co znacznie obniżyło możliwości autentyczności dokumentu. Te dywagacje miały ciąg dalszy w dwudziestoleciu międzywojennym Aleksander Bruckner, jak i Kazimierz Tymieniecki utrzymywali, że nie jest uzasadnione traktowanie przodków Mieszka wymienionych przez Galla za postacie historyczne.


Z tych zastrzeżeń wyrosła pewna hipoteza, która mówiła, że państwo Polskie miało powstać drogą najazdu przez obce ludy. Niemieccy historycy O. Lambert Schulte i Robert Holtzmann wykorzystali ruch odrzucający istnienie przodków Mieszka, aby wykazać, że był normanem o imieniu Dago lub Dagar. Który miał ze swoją drużyną jak Ruryk na Rusi podbić tereny między Wisłą, a Odrą i założyć tam państwo. Mieszko używał imienia Dagome w korespondencji z papieżem i w dokumencie Dagome iudex – Mieszko oddaje „państwo gnieźnieńskie”, w opiekę Stolicy Apostolskiej. Prawdopodobnie Dagome to imię chrzestne Mieszka, który podpisując się w ten sposób chciał zamanifestować swoją chrześcijańskość. Niektórzy zwolennicy hipotezy najazdu uważali, że imię Mieszko jest tłumaczeniem nordyjskiego imienia Bjorn (niedźwiedź), ponieważ Mieszko to zniekształcone przezwiska Miśko.

Ta hipoteza znalazła sobie zwolenników wśród hitlerowców, dla których była korzystna z punktu widzenia propagandy. Wykazywała niezdolność ludów słowiańskich do budowania struktur państwowych. Upadła wraz z lasującym ją reżimem hitlerowskim.

Henryk Łowmiański twierdził, że w Xw naszą ojczyznę nazywano najczęściej „ludźmi Lestka”, argumentując to następująco:

Konstantyn Porfirogenete wymienia w swoim dziele lud Litzike nad Wisłą

Widukind (niemiecki kronikarz) określił podanych Mieszka jako: „Słowianie, zwani Licikaviki”

Więc można wnioskować, że Lestek był wielką osobowością, nie dużo, a zostalibyśmy Lestkowicami, a nasz kraj nazywałby się Lestkowica.

Zapewne w II połowie IX wieku, doszło w Gnieźnie do obalenia panującej nad Polanami dynastii, której ostatnim przedstawicielem był Popiel. Władzę objął jego syn Siemowit, później Lestek i Siemomysł. Rządzili oni od II połowy IX wieku do I połowy X wieku. W tym czasie państwo Polan obejmowało Wielkopolskę, Kujawy, ziemię sieradzką i łęczyńską, Mazowsze, ziemię Lędzian, a możliwe, że pod koniec rządów Siemomysła także ziemię Lubuską.

Źródła: Poczet królów i książąt polskich – “Siemowit, Lestek, Siemomysł” – Benedykt Zientara

Henryk Łowmiański – “Początek Polski”

========================================================

Niniejszy materiał stanowi twórczość czytelnika. Redakcja w imię pluralizmu i obiektywizmu publikuje treści czytelników niezależnie od tego czy się z nimi zgadza czy nie, a ocenę pozostawia czytającym.

========================================================

3 KOMENTARZE

  1. Ukraińcy nadal nazywają nas lachami wiec musiało skąd się wziąć wiec albo kroniki niemieckie coś pominęły lub błędy w tłumaczeniu lub w kopiowaniu nie zapominajcie że te wszystkie kroniki były ręcznie przepisywane o błąd nie trudno

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here